Nến DOJI và các loại nến DOJI

Chào các bạn , trong bài viế này tôi sẽ giới thiệu đến cá bạn biết về các loại nến Doji và đặc điểm của chúng có gì đặc biệt .

I) nến Doji là gì ?

Nến Doji là nến Nhật mà trong đó giá mở cửa phiên và giá đóng cửa phiên giao dịch bằng nhau hoặc gần như bằng nhau. Doji trong tiếng Nhật là ngôi sao, ý muốn nói rằng do giá mở cửa và đóng cửa của mô hình nến Doji gần như bằng nhau, khiến mô hình nến Nhật này trông như một ngôi sao. Gồm các loại như : Doji Star , Long-Legged Doji , Dargonfly Doji , Gravestone Doji , Four Price Doji .

II) Đặc điểm từng loại nến Doji

1) Doji Star ( sao trời )

 Đây là nến Doji bình thường với giá mở cửa và đóng cửa phiên giao dịch trùng nhau, đồng thời không có gì quá đặc biệt tại bóng trên và bóng dưới của nến .

2) Long-Legged Doji ( Doji chân dài )

  Đây là nến Doji bình thường với giá mở cửa và đóng cửa phiên giao dịch trùng nhau , Nến Doji này có bóng trên và bóng dưới rất dài .

3) Dargon Fly Doji ( Doji chuồn chuồn )

Nến Doji này không có bóng trên mà chỉ có bóng dưới (tức là giá mở cửa, đóng cửa và cao nhất phiên trùng vào nhau), nhìn giống 1 con chuồn chuồn  .

4) Gravestone Doji ( Doji bia mộ )

Nến Doji này không có bóng dưới mà chỉ có bóng trên ( tức là giá mở cửa , đóng cửa và thấp nhất phiên trùng vào nhau ) , nhìn giống 1 tấm bia mộ.

5) Four Price Doji

Nến Doji này không có bong trên hoặc bong dưới và giá mở cửa cũng như đóng của gần như hoặc là trùng với nhau tại một mức giá .

avatar
  Subscribe  
Notify of