Nến Spinning Tops trong giao dịch Forex

I) Nến Spinning Tops là gì ?

Nến Spinning Top có thân nhỏ nhưng bóng trên dưới dài cho ta biết là cuộc thương lượng của hai phe mua bán chưa phân thắng bại, giá cả đang còn tranh chấp .  Sau 1 xu hướng thị trường tăng/giảm dài trước đó , hình tượng này cho biết , bên mua / bên bán đã yếu thế dần và có dấu hiệu xu hướng sẽ đảo chiều .

II) Ứng dụng trong giao dịch        

Mẫu hình nến Spinning Tops có thể xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc giảm để báo hiệu sự thay đổi xu hướng mới . Và  bạn có thể thấy sau khi xuất hiện mẫu hình thì thị trường đã thay đổi xu hướng mới .

Chúng ta có thể vào lệnh khi xuất hiện mẫu hình này khi giá đã giảm quá mức hay tăng quá mức , stoploss ngay trên vùng giá của mẫu hình cách vài pip và take profit có thể với tỉ lệ R:R ( Risk/Reward ) tốt .

avatar
  Subscribe  
Notify of