Hệ thống chiến lược giao dịch ngoại hối bằng Relative Vigor Index (RVI)

Relative Vigor Index ( RVI ) là gì ?

Chiến lược giao dịch ngoại hối được thiết kế để kiếm lợi nhuận tối đa từ xu hướng tăng dài hạn có thể được tạo bằng cách sử dụng Chỉ số sinh lực tương đối  (RVI) kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác. RVI so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá và cung cấp thông tin về sức mạnh của chuyển động giá lên hoặc xuống. Các giá trị cao hơn cho RVI biểu thị cường độ xu hướng tăng, trong khi các giá trị thấp hơn biểu thị mức giảm động lượng. Là một chỉ báo động lượng, độ dốc của RVI thường thay đổi hướng trước giá.

Trong một xu hướng tăng dài hạn, có những biến động qua lại của giá khi nó tiến lên theo hướng của xu hướng chung. RVI có thể được sử dụng bởi một nhà giao dịch, thay vì sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng mua và nắm giữ, muốn tối đa hóa lợi nhuận bằng cách di chuyển vào và ra khỏi các vị trí mua phù hợp với các đỉnh và thoái lui xảy ra trong xu hướng.

Tính toán

RVI (1) = (Đóng – Mở) / (Mức cao nhất – Mức thấp nhất)
RVI (10) = 10-giai đoạn SMA RVI (1)

Chiến lược

Các chỉ báo kỹ thuật khác được sử dụng để xác nhận tín hiệu giao dịch do RVI đưa ra. Chiến lược như sau:

  • Khi nhà giao dịch có một vị thế mua được thiết lập trong một xu hướng tăng tổng thể, anh ta hoặc cô ta theo dõi RVI về sự phân kỳ giảm giá từ giá, có nghĩa là giá tạo ra một mức cao mới, nhưng RVI không tạo ra mức cao mới tương ứng , thì có thể xem xét chốt lệnh . Xem vd dưới đây :
  • Xác nhận mức thoái lui sắp xảy ra được tìm kiếm bằng cách sử dụng một chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ số cường độ tương đối  (RSI). Nếu chỉ báo RSI cho thấy các điều kiện mua quá mức trên thị trường bằng cách đọc trên 70, thì đây được coi là tín hiệu xác nhận của dấu hiệu phân kỳ RVI. Nhà giao dịch chốt lãi trên một nửa vị thế mua hiện có.
  • Giả sử sự thoái lui xảy ra, nhà giao dịch tìm cách thiết lập lại vị thế dài đầy đủ của mình khi RVI cho thấy sự phân kỳ tăng giá từ giá và chỉ báo RSI cho thấy các điều kiện bán quá mức.
  • Nhà giao dịch tiếp tục chốt một nửa lợi nhuận, sau đó tiếp tục vị thế dài trong khi xu hướng tăng tổng thể vẫn còn nguyên, được xác định bởi giá còn lại trên mức trung bình động 100 kỳ (MA). Khi đóng cửa dưới 100 MA, nhà giao dịch đóng toàn bộ vị trí của mình.
  • Ngoài việc xem xét để đóng lệnh chúng ta cũng có thể xem xét để vào lệnh như RSI , sử dụng tín hiệu phân kì kết hợp với nến xác nhận giảm hoặc tăng để vào lệnh , ví dụ dưới đây là phân kì giảm , có đỉnh giá cao dần , nhưng đỉnh RVI giảm dần và xuất hiện liên tục nến báo giảm :
Rate this post
(Visited 124 times, 1 visits today)
Your comment
scroll