INDICATOR

Hiện thị giá trị ADX của đa khung thời gian trên 1 chart

Công cụ hiển thị giá trị ADX của đa khung thời gian Hiện thị giá trị ADX của đa khung thời gian là công cụ rất hữu ích cho trader…

Công Cụ tính số Lot giao dịch trên MT4 dành cho trader và IB

Công Cụ tính số Lot giao dịch trên MT4 Công cụ tính số lot giao dịch trên MT4 là chương trình tính tổng số khối lượng giao dịch trong 1..

scroll