Mô hình giá Cốc và tay cầm – Cup and Handle trong Forex

I) Mô hình Cup and Handle là gì ?

khái niệm

Mô hình Cup and Handle có hình ảnh như một chiếc cốc có tay cầm nhỏ , bởi khi giá giảm dần tạo một phần đáy bầu lại rồi tăng dần dần đến bằng cạnh kia tạo nên hình dạng chữ “ U ‘’ , rồi lại giảm xuống một ít sau đó đó tạo đáy tăng lại thường có hình ảnh chữ “ V ‘’ hoặc “ U ‘’ . chúng ta có thể rõ hơn với hình ảnh bên dưới .

Dự báo xu hướng giao dịch

Sau khi mô hình cốc và tay cầm được hình thành , chúng ta chờ đợi giá phá ‘’vành cốc ” ( tức là đường trend ngang được nối từ một điểm bên kia vành sang điểm đối diện vành ) hoàn toàn rồi hẳn vào lệnh vì sau đó là một sự bứt phá mạnh của thị trường , điểm dừng lỗ thích hợp nhất là dưới vùng giá của ‘’tay cầm’’ .

II) Các dạng mô hình Cup and Handle

1) Cup and Handle thuận

Đây là mô hình cốc và tay cầm thuận , tức là mô hình tăng giá của cốc và tay cầm .

Chúng ta có thể thấy được mô hình được hình thành trong suốt một thời gian khá dài , để rồi có nến xác nhận bứt phá ra khỏi tay cầm thì chúng ta có thể tham gia lệnh Buy , chúng ta có thể thấy sau khi out được khỏi tay cầm thì giá đã tăng rất mạnh sau đó .

Mô hình này rất thường diễn ra trong môt thị trường tăng giá , bởi việc hình thành phần tay cầm là sự giảm điều chỉnh nhỏ để chuẩn bị cho một đà tăng giá mạnh sau đó . Mô hình này sẽ có tính xác suất cao hơn nếu như nó nằm trong thị trường giá tăng và ngược lại .

2) Cup and Handle ngược

Đây là mô hình cốc và tay cầm ngược , tức là mô hình giảm giá của cốc và tay cầm .

Giống với mô hình tăng giá thì chúng ta có thể thấy được mô hình được hình thành trong suốt một thời gian khá dài , để rồi có nến xác nhận bứt phá ra khỏi tay cầm thì chúng ta có thể tham gia lệnh Sell , chúng ta có thể thấy sau khi out được khỏi tay cầm thì giá đã giảm rất mạnh sau đó .

Mô hình này rất thường diễn ra trong môt thị trường giảm giá , bởi việc hình thành phần tay cầm là sự giảm điều chỉnh nhỏ để chuẩn bị cho một đà giảm giá mạnh sau đó . Mô hình này sẽ có tính xác suất cao hơn nếu như nó nằm trong thị trường giá giảm và ngược lại .

Chúc các bạn giao dịch thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *