Accumulation/Distribution Indicator (Chỉ số tích lũy / phân phối ) – Định nghĩa A / D và sử dụng trong Forex

Tích lũy / phân phối là một chỉ số tích lũy sử dụng khối lượng và giá cả để đánh giá xem một cặp tiền đang được tích lũy hay phân phối. Các biện pháp tích lũy / phân phối tìm cách xác định sự khác biệt giữa giá cổ phiếu và lưu lượng khối lượng. Điều này cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng mạnh mẽ như thế nào. Nếu giá tăng nhưng chỉ báo giảm, điều này cho thấy khối lượng mua hoặc tích lũy có thể không đủ để hỗ trợ cho việc tăng giá và có thể sẽ giảm giá.

Giao dịch xem.

ĐƯỜNG CHÍNH

  • Đường tích lũy / phân phối đo lường cung và cầu bằng cách xem giá đóng cửa trong phạm vi của giai đoạn nào, sau đó nhân số đó với khối lượng.
  • Chỉ báo A / D được tích lũy, có nghĩa là giá trị của một khoảng thời gian được thêm hoặc trừ từ cuối cùng.
  • Đường A / D tăng giúp xác nhận xu hướng giá tăng.
  • Đường A / D giảm giúp xác nhận xu hướng giảm giá .
  • Nếu giá tăng nhưng A / D đang giảm, nó báo hiệu sự yếu kém tiềm ẩn và tiềm năng giảm giá.
  • Nếu giá của một tài sản đang giảm nhưng A / D đang tăng, nó báo hiệu sức mạnh tiềm ẩn và giá có thể bắt đầu tăng.

Công thức cho chỉ số tích lũy / phân phối là

Cách tính đường tích lũy / phân phối

  1. Bắt đầu bằng cách tính hệ số nhân. Lưu ý thời gian gần nhất , cao và thấp để tính toán.
  2. Sử dụng hệ số nhân và khối lượng của giai đoạn hiện tại để tính Khối lượng dòng tiền.
  3. Thêm Khối lượng dòng tiền vào giá trị A / D cuối cùng. Đối với phép tính đầu tiên, sử dụng Khối lượng dòng tiền làm giá trị đầu tiên.
  4. Lặp lại quy trình khi mỗi giai đoạn kết thúc, cộng / trừ Khối lượng dòng tiền mới vào / từ tổng số trước đó. Đây là A / D.

Chỉ số tích lũy / phân phối cho bạn biết điều gì?

Đường tích lũy / phân phối giúp cho thấy các yếu tố cung và cầu ảnh hưởng đến giá như thế nào. A / D có thể di chuyển cùng hướng với thay đổi giá hoặc nó có thể di chuyển theo hướng ngược lại.

Hệ số nhân trong tính toán cung cấp một thước đo cho việc mua hoặc bán mạnh như thế nào trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó thực hiện điều này bằng cách xác định xem giá đóng ở phần trên hay phần dưới của phạm vi của nó . Điều này sau đó được nhân với âm lượng. Do đó, khi một cổ phiếu đóng cửa gần mức cao của khoảng thời gian và có khối lượng lớn, điều đó sẽ dẫn đến một bước nhảy A / D lớn. Nếu giá kết thúc gần mức cao của phạm vi nhưng khối lượng thấp, A / D sẽ không tăng lên nhiều. Nếu khối lượng lớn nhưng giá kết thúc nhiều hơn vào giữa phạm vi, A / D cũng sẽ không tăng lên nhiều.

Các khái niệm tương tự được áp dụng khi giá đóng cửa ở phần dưới của phạm vi giá của thời kỳ. Cả khối lượng và nơi giá đóng cửa trong phạm vi của giai đoạn xác định A / D sẽ giảm bao nhiêu.

Đường tích lũy / phân phối được sử dụng để giúp đánh giá xu hướng giá và có khả năng phát hiện sự đảo chiều sắp tới.

Nếu giá của chứng khoán đang trong xu hướng giảm trong khi đường tích lũy / phân phối đang trong xu hướng tăng, chỉ báo cho thấy có thể có áp lực mua và giá của chứng khoán có thể đảo chiều lên.

Ngược lại, nếu giá của chứng khoán đang trong xu hướng tăng trong khi đường tích lũy / phân phối đang trong xu hướng giảm, chỉ báo cho thấy có thể có áp lực bán hoặc phân phối cao hơn. Điều này cảnh báo rằng giá có thể là do sự suy giảm.

Trong cả hai trường hợp, độ dốc của đường tích lũy / phân phối cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng . Một dòng A / D tăng mạnh xác nhận giá tăng mạnh. Tương tự, nếu giá giảm và A / D cũng giảm, thì vẫn còn nhiều phân phối và giá có thể sẽ tiếp tục giảm.

Sự khác biệt giữa chỉ số tích lũy / phân phối và khối lượng cân bằng (OBV)

Cả hai chỉ số này sử dụng giá cả và khối lượng, mặc dù họ sử dụng nó khác nhau. Trên Khối lượng cân bằng (OBV) xem xét giá đóng cửa hiện tại cao hơn hay thấp hơn mức đóng trước đó. Nếu mức đóng cao hơn, khối lượng của khoảng thời gian sẽ được thêm vào. Nếu đóng thấp hơn, thì khối lượng của thời gian sẽ bị trừ. Chỉ báo A / D không tính đến lần đóng trước và sử dụng hệ số nhân dựa trên vị trí trong phạm vi của khoảng thời gian. Do đó, các chỉ số sử dụng các tính toán khác nhau và có thể cung cấp thông tin khác nhau.

Hạn chế của việc sử dụng chỉ báo tích lũy / phân phối

Chỉ báo A / D không ảnh hưởng đến sự thay đổi giá từ thời kỳ này sang giai đoạn tiếp theo, nó chỉ là yếu tố khiến giá đóng cửa trong phạm vi của giai đoạn hiện tại. Điều này tạo ra một số bất thường. Giả sử khoảng cách cổ phiếu giảm 20% với khối lượng lớn. Giá dao động trong suốt cả ngày và kết thúc ở phần trên của phạm vi hàng ngày của nó, nhưng vẫn giảm 18% so với mức đóng cửa trước đó. Như một động thái sẽ thực sự gây ra A / D tăng . Mặc dù cổ phiếu đã mất một lượng giá trị đáng kể, bởi vì nó đã hoàn thành ở phần trên của phạm vi hàng ngày, chỉ báo sẽ tăng, rất có thể, do khối lượng lớn.

Do đó, các nhà giao dịch cần theo dõi biểu đồ giá và đánh dấu bất kỳ sự bất thường tiềm năng nào như thế này vì chúng có thể ảnh hưởng đến cách chỉ báo được diễn giải.

Ngoài ra, một trong những ứng dụng chính của chỉ báo là theo dõi sự phân kỳ. Sự phân kỳ có thể kéo dài và là tín hiệu thời gian kém. Khi sự phân kỳ xuất hiện giữa chỉ báo và giá, điều đó không có nghĩa là sự đảo chiều sắp xảy ra. Có thể mất một thời gian dài để giá đảo chiều, hoặc nó có thể không đảo chiều chút nào. A / D chỉ là một công cụ có thể được sử dụng để đánh giá điểm mạnh hay điểm yếu trong một xu hướng, nhưng nó không phải là không có lỗi của nó.

Rate this post
(Visited 2.764 times, 1 visits today)
2 comments
Lobby

Vui lòng sửa nghĩa từ :

* “ÂM LƯỢNG” thành “KHỐI LƯỢNG”
* “ĐẢO NGƯỢC” thành “ĐẢO CHIỀU”

Cảm ơn!

LangTu

Tks Lobby ! chúng tôi đã sữa lại.

Your comment
scroll