Update Lúc : 12/05/2022 12:24:41 pm Langtufx.com
Luu Ý : Click Vào : Bảng GIÁ VÀNG Full > Xem Bản Full
Loại Vàng Mua Bán
SJC 1L, 10L
66,500,000
67,300,000
SJC 5c
66,500,000
67,320,000
SJC 2c, 1C, 5 phân
66,500,000
67,330,000
Vàng nhẫn SJC 99,99
(1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ)
53,350,000
54,350,000
Vàng nhẫn SJC 99,99
( 0.5 Chỉ )
53,350,000
54,450,000
Nguyên liệu 9999 (99.9)
class=,000
gt;(tg,000
Nguyên liệu 999 (99)
;chart,000
uot; c,000


Update Lúc : 12/05/2022 12:24:42 pm Langtufx.com
Luu Ý : Click Vào : Bảng Vàng Nữ Trang > Xem Bản Full


Loại Vàng DOJI PNJ
Mua Bán Mua Bán
24K lt;t,000 t;&g,000
18K lt;t,000 ot;&,000
16K orde,000 uot;,000
10K iew ,000 gt; ,000


 Giá Vàng Thế Giới


Update Lúc : 12/05/2022 12:24:42 pm
Ngoại Tệ Mua Bán
Tiền Mặt Chuyển Khoản
Đô-la Mỹ
(USD 50-100)
23,080
23,100
23,270
Đô-la Mỹ
(USD 5-20)
22,980
23,100
23,270
Đô-la Mỹ
(Dưới 5 USD)
22,525
23,100
23,270
Bảng Anh
29,412
29,500
29,947
Đô-la Hồng Kông
2,500
2,969
3,014
Franc Thụy Sỹ
25,211
25,287
25,670
Yên Nhật
216.13
216.78
220.06
Đô-la Úc
16,679
16,729
16,983
Đô-la Canada
17,407
17,459
17,724
Đô-la Singapore
16,665
16,815
17,070
Euro
27,164
27,245
27,658
Đô-la New Zealand
15,249
15,325
15,573
Bạt Thái Lan
717
735
751
Nhân Dân Tệ Trung Quốc
3,346
3,346
3,441