Update Lúc : 12/05/2023 01:23:00 pm Langtufx.com
Luu Ý : Click Vào : Bảng GIÁ VÀNG Full > Xem Bản Full
Loại Vàng Mua Bán
SJC 1L, 10L
73,100,000</span></td> <td align="center" class="br bb bg_bl white_text"><span style="font-size:larger">74,300,000</span></td> </tr> <tr> <td class="br bb ylo2_text p12">SJC 5c&
4,300,000</span></td> </tr> <tr> <td class="br bb ylo2_text p12">SJC 5c</td> <td align="center" class="br bb bg_bl white_text"><span style="font-size:larger">73,100,000</span>&l
SJC 5c
0,000</span></td> <td align="center" class="br bb bg_bl white_text"><span style="font-size:larger">74,320,000</span></td> </tr> <tr> <td class="br bb ylo2_text p12">SJC 2c, 1C,
,000</span></td> </tr> <tr> <td class="br bb ylo2_text p12">SJC 2c, 1C, 5 phân</td> <td align="center" class="br bb bg_bl white_text"><span style="font-size:larger">73,100,000</sp
SJC 2c, 1C, 5 phân
</span></td> <td align="center" class="br bb bg_bl white_text"><span style="font-size:larger">74,330,000</span></td> </tr> <tr> <td class="br bb ylo2_text p12">Vàng nhẫn SJC
lt;/span></td> </tr> <tr> <td class="br bb ylo2_text p12">Vàng nhẫn SJC 99,99 <br /> 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ</td> <td align="center" class="br bb bg_bl white_text"><span style="font-
Vàng nhẫn SJC 99,99
(1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ)
pan></td> <td align="center" class="br bb bg_bl white_text"><span style="font-size:larger">62,250,000</span></td> </tr> <tr> <td class="br bb ylo2_text p12">Vàng nhẫn SJC 99,
an></td> </tr> <tr> <td class="br bb ylo2_text p12">Vàng nhẫn SJC 99,99 <br/> 0.3 chỉ, 0.5 chỉ <td align="center" class="br bb bg_bl white_text"><span style="font-size:larger"&g
Vàng nhẫn SJC 99,99
( 0.5 Chỉ )
t;</td> <td align="center" class="br bb bg_bl white_text"><span style="font-size:larger">62,350,000</span></td> </tr> <tr> <td class="br bb ylo2_text p12">Nữ Trang 99.99%</td>
;</td> </tr> <tr> <td class="br bb ylo2_text p12">Nữ Trang 99.99%</td> <td align="center" class="br bb bg_bl white_text"><span style="font-size:larger">61,050,000</span></td>
Nguyên liệu 9999 (99.9)
class=,000
gt;(tg,000
Nguyên liệu 999 (99)
;chart,000
uot; c,000


Update Lúc : 12/05/2023 01:23:01 pm Langtufx.com
Luu Ý : Click Vào : Bảng Vàng Nữ Trang > Xem Bản Full


Loại Vàng DOJI PNJ
Mua Bán Mua Bán
24K d&g,000 d&g,000
18K t;/,000 t;/,000
16K ệ,000 >,000
10K n L,000 t;t,000


 Giá Vàng Thế Giới


Update Lúc : 12/05/2023 01:23:01 pm
Ngoại Tệ Mua Bán
Tiền Mặt Chuyển Khoản
Đô-la Mỹ
(USD 50-100)
Đô-la Mỹ
(USD 5-20)
Đô-la Mỹ
(Dưới 5 USD)
Bảng Anh
Đô-la Hồng Kông
Franc Thụy Sỹ
Yên Nhật
Đô-la Úc
Đô-la Canada
Đô-la Singapore
Euro
Đô-la New Zealand
Bạt Thái Lan
Nhân Dân Tệ Trung Quốc