Phân tích Bitcoin từ 25/3 đến cuối tháng

Giá hiện tại đang là 52275
Phân tích kỹ thuật cho thấy, khả năng Sẽ có 1 cú giảm về vùng giá 49600 đến vùng giá 45000. và nguy cơ test lại vùng giá 42000 từ hôm nay đến cuối tháng 3.
chi bộ chú ý và cẩn thận.
các cặp coin khác (Alcoin ) nên cẩn thận khi giao dịch, và chọn lựa vùng giá mua cho hợp lý nếu muốn vào các cặp alcoin.
Chúc chi bộ may mắn

Rate this post
(Visited 78 times, 1 visits today)
Your comment
scroll