Phân Tích Giá Vàng, Gold ngày 15/4

Top Các Sàn Forex Uy TínNhất

Chào chi bộ.
Gold thì hiện nay đang sideway. hôm qua ngày 14/4 Lang có phân tích giá gold sẽ giảm xuống từ 1740 về 1724, tuy nhiên, Gold chỉ giảm được từ 1740 về 1732, và đóng cửa D1 tại 1735.3 , điều này cho thấy, dấu hiệu giảm chưa hình thành mạnh.
Giá hiện tại 1746
Mặt khác, theo phân tích của Lang ngày 8/4  (link : Phân tích gold  áp lực tăng trung hạn 8/4 ), thì Gold vẫn chưa kết thúc dấu hiệu tăng giá trong trung hạn. chỉ cần Gold thực sự phá 1758 thì khả năng trung hạn, gold sẽ lên 177x. tuy nhiên, cũng như trong phân tích của Lang ngày 8/4 thì việc gold có cản cứng ở W1 tại giá 1756 ( cản thay đổi theo biến động). cho nên, khả năng test lên vùng giá 1755 – 1758 là điều hoàn toàn có thể xẩy ra.

Sàn forex Exness : https://langtufx.com/huong-dan-mo-tai-khoan-san-exness/

Top Sàn Forex Uy Tín : https://langtufx.com/cac-san-forex-uy-tin-nhat-the-gioi/

mặt khác thì, nếu Gold D1 đóng nến dưới 1734 thì khả năng Gold sẽ giảm về lại vùng giá 1724 – 168X

Khi có dấu hiệu cụ thể, Lãng sẽ update tiếp.

Chúc chi bộ may mắn.

Rate this post
(Visited 177 times, 1 visits today)
Your comment
scroll