Tiền tệ là gì? Chức năng của tiền tệ và các cặp tiền chính trong Forex

Top Các Sàn Forex Uy TínNhất

Tiền tệ (Currency) là gì? Đó phương tiện trao đổi hàng hóa và dịch vụ, được phát hàng bởi một cơ quan nhà nước như là ngân hàng trung ương. Đồng thời cũng là kiến thức cơ bản trong thị trường Forex. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Currency là gì? Các chức năng của tiền tệ là gì? Cũng như các thông tin, định nghĩa về Các cặp tiền chính và các cặp tiền chéo trong forex.

Lịch sử hình thành Tiền tệ (Currency) là gì?

Sự ra đời của tiền xu

Thời cổ đại, con người không dùng tiền để mua bán. Chủ yếu họ trao đổi các sản phẩm với nhau. Một thời gian sau, nhiều nên văn hóa trên thế giới đã phát triển rộng rãi việc sử dụng tiền kim loại.

Những đồng tiền xu ban đầu chủ yếu được làm từ đồng và sắt. Nó tạo nên sự thuận tiện trong giao thương mua bán. Khoảng năm 3000 trước Công nguyên, loại tiền xu đầu tiên được sử dụng tại vùng Lưỡng Hà và nó được gọi là “siglos” hoặc “shekel”.

Tiền giấy và các loại tiền khác

Tiền giấy hoặc giấy bạc lần đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc từ năm 600 đến năm 1455, ở thời nhà Tống. Tại châu Âu, giấy bạc ngân hàng đầu tiên được ngân hàng Stockholms Banco ở Thụy Điển phát hành năm 1661. Trong thập niên 1690, Khu Thuộc Địa Vịnh Massachusetts tại Mỹ sử dụng tiền giấy trở nên phổ biến.

Sau một thời gian dài phát triển, tiền đã xuất hiện với hình thức tiền đại diện, các thương gia và ngân hàng buôn bán vàng, bạc, bắt đầu phát hành giấy biên nhận cho người gửi. Những hóa đơn được chấp nhận rộng rãi như một phương tiện thanh toán và bắt đầu được sử dụng như tiền.

Tổng quan về Tiền tệ (Currency) 

Tiền tệ (Currency) là gì?

Tiền tệ (Currency) là phương tiện trao đổi hàng hóa và dịch vụ được chấp nhận thanh toán trong một khu vực nhất định hoặc giữa một nhóm người cụ thể. Đây là các loại tiền được các chính phủ các nước phát hành và quản lý. Lưu hành trong nền kinh tế thị trường như một phương tiện dùng để trao đổi hàng hóa, dịch vụ …

Tiền tệ thực chất chính là tiền được chấp nhận chung trong thanh toán để đổi lấy hàng hóa, dịch vụ và hoàn trả các khoản nợ. Tiền tệ có thể mang hình thức tiền giấy hoặc tiền kim loại (tiền pháp định) do Nhà nước (Ngân hàng nhà nước, Bộ tài chính…) phát hành, tiền hàng hóa (vàng, bạc, đồng, …), tiền thay thế (coupon, điểm thưởng, phỉnh poker,…)

Hiện nay, ngoài các loại tiền trên thì có thêm một dạng tiền tệ xuất hiện đó là tiền ảo. Các loại tiền ảo điển hình như là bitcoin, ethereum, binance coin,… Nhưng hầu hết các chính phủ không công nhận sự tồn tại cũng như tính thực tế của nó, nên chỉ được giao dịch và lưu trữ dưới dạng tiền điện tử.

Bản chất của tiền tệ là gì?

Khi nói bản chất của tiền tệ thì các nhà triết học và kinh tế học có những quan điểm như sau:

 • Theo quan điểm của K.Marx, “tiền chính là loại hàng hóa đặc biệt “
 • Quan điểm của P.Samuelson: “tiền chính là thứ dầu bôi trơn” 
 • Quan điểm của M. Freidman và các nhà kinh tế học hiện đại: “tiền là các phương tiện thanh toán”

Tiền tệ là một hình thái giá trị của hàng hoá, là sản phẩm của quá trình phát triển sản xuất và trao đổi hàng hoá. Các nhà kinh tế trước K.Marx giải thích tiền tệ từ hình thái phát triển cao nhất của nó, bởi vậy đã không làm rõ được bản chất của tiền tệ. Trái lại, KMarx nghiên ứu tiền tệ từ lịch sử phát triển của sản xuất và trao dổi hàng hoá, từ sự phát triển của các hình thái giá trị hàng hoá, do đó đã tìm thấy nguồn gốc và bản chất của tiền tệ.

Vậy, tiền tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra từ trong thế giới hàng hoá làm vật ngang giá chung thống nhất cho các hàng hoá khác. Nó thể hiện lao động xã hội và biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá.

Vì sao tiền tệ là loại hàng hóa đặc biệt

Tiền tệ có hai thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng.

 • Giá trị của tiền tệ cũng do thời gian lao động xã hội cần thiết sản xuất ra vàng (bạc) quyết định.
 • Giá trị sử dụng của tiền tệ làm trung gian trong mua bán.

Là hàng hóa, tiền tệ cũng có người mua, người bán, cũng có giá cả. Giá cả của hàng hóa tiên tệ cũng lên xuống xoay quanh quan hệ cung cầu. Điển hình như là trong thị trường Forex, bạn sẽ giao dịch mua bán những cặp tiền..

Có các loại tiền tệ nào 

Theo Wikipedia, hiện nay có 180 loại tiền tệ chính thức được lưu hành trên thế giới

Ví dụ điển hình:

 • USD: Đồng tiền Dolla Mỹ
 • EUR: Đồng tiền liên minh Châu Âu
 • GBP: Đồng tiền Vương quốc Anh
 • JPY: Đồng tiền Nhật Bản
 • AUD: Đồng tiền Úc
 • CAD: Đồng tiền Canada
 • CHF: Đồng tiền Thụy Sỹ
 • …..

Nếu bạn giao dịch trong thị trường forex thì bạn sẽ thường xuyên gặp những loại tiền tệ trên. Bởi từ những đồng tiền này sẽ ghép lại thành các cặp tiền chính và các cặp tiền chéo trong forex.

chức năng của tiền tệ là gì

Chức năng của tiền tệ là gì?

Chức năng của tiền tệ là phương tiện thanh toán, phương tiện lưu thông, phương tiện cất trữ, thước đo giá trị, tiền tệ thế giới. Mỗi một chức năng của tiền tệ đều có vai trò đối với sự vận hành của thị trường.

Phương tiện thanh toán

Tiền tệ được dùng làm phương tiện thanh toán như trả nợ, nộp thuế, mua hàng… Chức năng của tền tệ có thể làm phương thức thanh toán bằng tiền mặt, séc, chuyển khoản, thẻ tín dụng… Trong giao dịch thương mại, thanh toán thường phải đi kèm với hóa đơn và biên nhận. Trong các giao dịch phức tạp, thanh toán còn bao gồm cả chuyển cổ phiếu và các dàn xếp khác của các bên.

Thanh toán bằng tiền mặt: là phương thức thanh toán phổ biến nhất, chủ yếu được sử dụng trong các giao dịch mua bán nhỏ lẻ.

Phương tiện lưu thông

Để làm chức năng hàng hóa lưu thông thì cần thiết phải có tiền mặt. Quá trình trao đổi hàng hóa và sử dụng tiền làm môi giới trung gian thì được gọi là lưu thông hàng hóa.

Công thức lưu thông hàng hóa là : “H – T – H”

 • T : tiền mặt
 • H: hàng hóa

Ở mỗi thời kỳ nhất định, lưu thông hàng hoá bao giờ cũng đòi hỏi một lượng tiền cần thiết cho sự lưu thông. Số lượng tiền này được xác định bởi quy luật chung của lưu thông tiền tệ.

Phương tiện cất trữ

Để có thể làm phương tiện cất trữ thì tiền phải được đưa ra khỏi lưu thông. Tiền có thể làm được chức năng này là vì tiền là đại diện cho của cải xã hội dưới hình thái giá trị, nên việc cất trữ tiền là hình thức cất trữ của cải.

Tiền phải có đủ giá trị như tiền vàng, bạc thì mới có thể làm chức năng cất trữ. Nếu sản xuất tăng, lượng hàng hoá nhiều thì tiền cất trữ được đưa vào lưu thông. Ngược lại, nếu sản xuất giảm lượng hàng hoá lại ít thì một phần tiền rút khỏi lưu thông đi vào cất trữ.

Thước đo giá trị

Chức năng của tiền tệ còn dùng để đo lường giá trị các hàng hóa. Muốn đo lường được giá trị các hàng hóa, thì bản thân tiền tệ phải có giá trị. Cho nên, tiền tệ có chức năng thước đo giá trị phải là tiền vàng.

Để có thể đo lường giá trị hàng hóa thì không cần thiết đó là tiền mặt. Mà chỉ cần so sánh với lượng vàng nào đó. Chúng ta có thể làm được điều này vì giữa giá trị của vàng và giá trị của hàng hóa có một tỷ lệ nhất định. Tỷ lệ đó là thời gian lao động để tạo ra hàng hóa đó.

Giá trị hàng hoá đưọc biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả hàng hoá. Hay nói cách khác, giá cả là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá.

Tiền tệ thế giới

Khi quan hệ buôn bán giữa các quốc gia với nhau xuất hiện, thì tiền tệ làm chức năng tiền tệ thế giới. Điều đó có nghĩa là thanh toán quốc tế giữa các nước với nhau. Làm chức năng tiền tệ thế giới phải là tiền vàng hoặc tiền tín dụng được thừa nhận thanh toán quốc tế. Việc đổi tiền của một quốc gia này thành tiền của một quốc gia khác được tiến hành theo tỷ giá hối đoái. Đó là giá cả đồng tiền của một quốc gia này so với đồng tiền của quốc gia khác.

Ví dụ:

Khi bạn đi du lịch nước ngoài, như là đi Mỹ chẳng hạn. Bạn sẽ cần đổi Việt Nam đồng sang Đôla Mỹ để sử dụng thanh toán.Thì tỷ giá hối đoái dự vào nền kinh tế của các nước nên có giá trị khác nhau. Hiện tại 1usd = 23.000 VNĐ…

Để có thể hiểu rõ hơn về tỷ giá hồi đoái thì mời bạn đọc phần tiếp theo về phần Tiền tệ (Currency) trong Forex là như thế nào nhé.

Tiền tệ (Currency) là gì trong Lĩnh vực Forex

Trong lĩnh vực Forex, thì Tiền tệ (Currency) là gì? Khái niệm Currency trong mảng Forex là định nghĩa về các cặp tiền, hay nói đúng hơn là tỷ giá của các cặp tiền. Bởi trong giao dịch ngoại hối, người ta sẽ không nói đến 1 đồng tiền duy nhất, mà sẽ là tỷ giá của 2 cặp tiền.

Trong forex thì Currency được định nghĩa có 2 loại 

 •  Các cặp tiền chính: Major currency pairs
 •  Các cặp tiền chéo: Cross currency pairs

Các cặp tiền chính trong Forex

Cặp tiền tệ chính (Major Currency Pairs) là 7 cặp có chứa đồng USD có thể đứng đằng trước, hoặc đằng sau, đồng tiền còn lại đều là đồng tiền thuộc các quốc gia hoặc khu vực có nền kinh tế mạnh nhất thế giới hiện nay như: Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật, Anh, Úc… 7 cặp tiền chính trong forex bao gồm:

 • EURUSD: Tỷ giá của Đồng tiền EUR với USD
 • USDJPY: Tỷ giá của Đồng tiền USD với JPY
 • GBPUSD: Tỷ giá của Đồng tiền GBP với USD
 • USDCHF: Tỷ giá của Đồng tiền USD với CHF
 • AUDUSD: Tỷ giá của Đồng tiền AUD với USD
 • USDCAD: Tỷ giá của Đồng tiền USD với CAD
 • NZDUSD: Tỷ giá của Đồng tiền NZD với USD
exness là gìSàn Exness Là Gì ? Lừa Đảo Hay Uy Tín & Cách Mở Tài KhoảnSàn Exness là gì? Sàn Exness lừa đảo hay uy tín ? Exness đã được các tổ chức tài chính đánh giá là một trong những công ty môi giới..Đọc Thêmlangtufx.com

Đánh giá các cặp tiền chính trong Forex

EUR /USD: Đây là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường Forex cho nên mức spread rất thấp chỉ từ 0.0 – 1.1 pip. Đặc biệt cặp tiền này có mối liên quan với chỉ số DXY cao nhất.

USD/JPY: Một trong những cặp tiền tệ được trader yếu thích. Bởi spread thấp và khả năng sinh lời hấp dẫn.

GBP/USD: Đây là cặp tiền được biết đến với những biến động cực mạnh, được xem là mạnh nhất trong thị trường Forex. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư yếu thích bởi mức độ sinh lời cực kỳ cao. Nhưng nếu bạn là người mới thì không nên giao dịch cặp tỷ giá này, vì rủi ro nó mang lại cũng rất lớn.

USD/CHF: Đây là cặp tiền được sự quan tâm của giới trader dù không giao dịch nhiều, bởi cặp tỷ giá này có sự dịch chuyển giá đối lập đến 80% so với cặp EUR/USD.

AUD/USD: Nhờ vào giao thương hàng hóa phát triển mạnh ở Úc mà tỷ giá AUD/USD cũng được đưa vào danh sách các cặp tiền chính trong Forex.

USD/CAD: Canada là 1 quốc gia  có trữ lượng lớn gỗ, khí đốt tự nhiên và dầu lớn nhất nhì thế giới, đặc biệt là dầu. Nên khi giao dịch với cặp tiền này bạn cần phải theo dõi sát các tin tức về dầu.

NZD/USD: New Zealand là nước có các sản phẩm từ sữa lớn nhất thế giới nên tỷ giá này sẽ chịu ảnh hưởng khi giá sữa biến động. Đặc biệt biểu đồ giá của NZD/USD và AUD/USD giống nhau 80% – 90%.

Các cặp tiền chéo trong Forex

Các cặp tiền chéo trong forex là gì? Sau chiến tranh thế giới thứ II, chế độ bản vị vàng đồng thời cũng bị sụp đổ. Từ đó, nhiều loại tiền tệ đều được định giá bằng đồng đô la Mỹ. Việc này sẽ gây nên sự khó khăn ở việc chuyển đổi từ đồng tiền này sang đồng tiền khác mà không phải đô la Mỹ. 

Ví dụ: nếu một người muốn đổi đồng bảng Anh của họ thành đồng yên Nhật Bản, trước tiên họ sẽ phải chuyển đổi đồng bảng Anh sang đô la Mỹ, sau đó chuyển đổi số đô la này thành đồng Yên Nhật .

Currency là gì

Bất cập trong vấn đề trao đổi tiền tệ, cặp tiền chéo bắt đầu xuất hiện. Các giao dịch cặp tiền chéo trên thị trường ngoại hối không cần thông qua đồng đô la Mỹ, mà chỉ cần chuyển đổi trực tiếp sang tiền tệ muốn quy đổi.

Với việc phát minh ra các loại tiền tệ, giờ đây các cá nhân có thể bỏ qua quá trình chuyển đổi tiền tệ của mình thành đô la Mỹ và chỉ cần chuyển đổi trực tiếp thành tiền tệ mong muốn một cách nhanh chóng mà không cần phải qua những bước chuyển đổi trung gian phức tạp .

Một số ví dụ về Các cặp tiền chéo trong forex bao gồm: 

 • GBP/JPY (Bảng Anh/ Yên Nhật)
 • EUR/JPY (Euro/ Yên Nhật)
 • EUR/CHF (Euro/ Thụy Sĩ)
 • EUR/GBP (Euro/ Bảng Anh)
 • GBP/AUD (Bảng Anh/ Úc)
 • GBP/CAD (Bảng Anh/ Canada)
 • CAD/CHF (Canada/ Thụy Sĩ)
 • EUR/TRY (Euro/ Lira Thổ Nhĩ Kỳ)

Phân loại Các cặp tiền chéo trong Forex

Các cặp tiền chéo trong thị trường Forex được chia thành 3 nhóm:

Nhóm 1: Nhóm Các cặp tiền chéo trong forex khối lượng giao dịch mạnh

Bao gồm các đơn vị tiền tệ có khối lượng giao dịch cao hiện nay như đồng Euro (EUR), đồng Yên Nhật (JPY), đồng Bảng Anh (GBP):

 • GBP/JPY
 • EUR/JPY
 • EUR/GBP
 • CHF/JPY

Nhóm 2: Nhóm Các cặp tiền chéo trong forex khối lượng trung bình

Gồm những cặp tiền tệ chéo rất ít nhà giao dịch lựa chọn giao dịch với chúng. Đặc điểm nhận diện là không có đồng EUR, JPY hay GBP hình thành nên:

 • AUD/CAD
 • AUD/CHF
 • AUD/NZD
 • NZD/CAD
 • CAD/CHF

Nhóm 3: Nhóm Các cặp tiền chéo trong forex loại hiếm

Cặp tiền tệ chéo loại hiếm là gì? Đó là hầu như nhà đầu tư cũng không rõ đồng tiền của quốc gia nào, bao gồm các loại tiền tệ thị trường mới nổi: Có thể giao dịch với CHN/JPY, EUR/TRY, và EUR/CNH.

 • CHN/JPY (CHN: Nhân dân tệ)
 • GBP/TRY (TRY: Lira Thổ Nhĩ Kỳ)
 • AUD/SEK (SEK: Krona Thụy Điển)
 • EUR/SGD (SGD: Đôla Singapore)

Currency là gì các cặp tiền chéo

Cách tính giá của các cặp tiền chéo trong Forex

Giả sử chúng tôi muốn tìm giá mua / giá bán GBP / JPY. Điều đầu tiên chúng ta sẽ làm là nhìn vào giá mua / giá cho cả GBP / USD và USD / JPY.

Tại sao 2 cặp này?

Bởi vì cả hai đều có đồng đô la Mỹ là điểm chung.

Currency là gì các cặp tiền chéo

Với dữ liệu giá mua / giá bán sau đây:

 • GBP / USD: 1,5635 (giá mua) / 1,5630 ( bán )
 • USD / JPY: 89,43 (giá mua ) / 89,38 ( bán )

Để tính giá mua cho GBP / JPY, bạn chỉ cần nhân giá mua giữa GBP / USD và USD / JPY.

Nếu bạn nhận được kết quả là 139.82 thì xin chúc mừng bạn , bạn đã có kết quả chính xác giá

Đồng thời , để có được giá bán cho GBP / JPY, chỉ cần nhân giá bán giữa GBP / USD và USD / JPY và chúng tôi nhận được 139,70 .

Vậy lúc này bạn đã có cả giá mua và giá bán của cặp chéo GBP/JPY là 139.82 / 139.70

Tiền tệ là gì – Điểm lưu ý ở Các cặp tiền chéo

Theo thống kê thì lượng thanh khoản trên thị trường ngoại hối thì cặp tiền chính (có đồng USD) là hơn 80%. Còn những giao dịch liên quan đến cặp tiền chéo chỉ đạt khoảng 20%.

Với lượng thanh khoản thấp như vậy thì việc giá sẽ biến động rất khó lường, đi kèm với Spread rất cao so với các cặp chính. Nếu Spread cặp chính currency từ 1-2pip thì cặp chéo thông thường sẽ từ 3-5pip và có khi lên đến 7-10pip. Vậy cho nên giao dịch ở cặp chéo thường sẽ không phù hợp cho nhà giao dịch scalping, chỉ phù hợp cho những nhà giao dịch dài hạn.

Bên cạnh đó việc giao dịch ở cặp chéo bạn sẽ thấy rằng thị trường thường sẽ ở trạng thái không có xu hướng rõ ràng (Sideway). Ví dụ về cặp EUR/CHF khung thời gian Daily bên dưới:

các cặp tiền chính và cặp tiền chéo trong Forex

Nếu bạn có sự yêu thích về cặp tiền chéo thì chúng tôi khuyên chỉ nên giao dịch ở nhóm thứ 1 và nhóm thứ 2. Còn ở nhóm 3 sẽ rất khó cho bạn tìm kiếm được lợi nhuận.

Và hơn hết dù giao dịch cặp tiền nào đi nữa thì bạn luôn luôn phải sử dụng điểm dừng lỗ cho mỗi giao dịch.

Như vậy, các bạn đã đọc xong bài viết Tiền tệ (Currency) là gì rồi. Langtufx hy vọng các bạn đã nắm rõ được các chức năng của tiền tệ, cũng như hiểu được thông tin về các cặp tiền chính và cặp tiền chéo trong forex. Nếu có bất cứ câu hỏi nào muốn trao đổi, xin hãy để lại dưới phần bình luận. Cám ơn bạn đã đọc bài viết và Chúc các bạn thành công trong giao dịch !

5/5 - (215 bình chọn)
(Visited 2.376 times, 1 visits today)
Your comment
scroll